miércoles, febrero 11, 2009

Las vergüenzas de un tripartit antiverde

Foto: I.N., Árboles de Bruselas, diciembre 2008
El govern aprova el projecte de nova llei ambiental que simplifica tràmits i només requereix autorització al 10% d'activitats
XAVIER MIRÓ. Barcelona
El govern català ha fet el que demanen des de fa anys les empreses que es dediquen a activitats amb impacte sobre el medi ambient: posar-los les coses més fàcils a l'hora de rebre una autorització. Les empreseses queixaven que els tràmits eren llargs, complexos i cars. El projecte de llei de prevenció i control ambiental que ahir aprovava el tripartit d'esquerres simplifica la tramitació i permet que el 90% d'activitats es facin sense que la Generalitat hagi de donar la seva autorització ambiental. Així, els camps de golf, els hotels, els càmpings o els parcs temàtics com Port Aventura es podran construiramb una simple llicència ambiental dels ajuntaments. El conseller deMedi Ambient, Francesc Baltasar, assegura que «no es redueix laqualitat ambiental».
El conseller d'Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) afirmava ahir que la llei vigent impulsada per CiU el 1998 «entorpia» l'obtenció d'autoritzacions i establia uns «règims d'intervenció molt severs en què la tramitació es feia duradora i cara». És a dir, era tant garantista mediambientalment que resultava feixuga per a les empreses. Aquella llei d'intervenció integral de l'administració ambiental (IIAA) se simplifica ara amb el nou projecte de llei de prevenció icontrol ambiental (PACA). Tal com explica Baltasar, amb aquesta laxitud de la nova llei, a partir d'ara a les empreses «se'ls pressuposa responsabilitat» ambiental i només a posteriori se'ls farà el control.
De fet, la nova llei serà exclusivament ambiental i evitarà entrar en els àmbits competencials que ja disposen de legislació sectorial pròpia. Per exemple, actualment, un local d'espectacles o una mina s'havien d'acollir a la llei ambiental, de la qual depenien les normatives de prevenció d'incendis, espectacles o explotació minera. Però, a més, la Generalitat també intervenia en l'autorització que afectava els ajuntaments. Ara ja no. L'autorització ambiental de la Generalitat ja només serà requerida per llei a unes 4.900 instal·lacions del país, que són els grans centres de producció d'electricitat, derivats del petroli, metall, ciment, vidre, paper, vehicles o, en les grans extraccions, d'aigua. És el cas de lescentrals tèrmiques, les incineradores i les plantes de cogeneració obiomassa de més de 50 MW, així com de les refineries, coqueries i foses de més de 2,5 tones de producció cada hora.
També requeriran l'avaluació d'impacte ambiental de la Generalitat les cimenteres amb forns rotatoris amb una producció de més de 500 tones diàries o les de forns no rotatoris de més de 50 tones al dia, així com les vidrieries de més de 20 tones diàries de producció, a més de les grans factories químiques, papereres i lleteres, així com dels grans escorxadors. En darrer terme, també es requerirà el vist-i-plau de la Generalitat a les fàbriques de cotxes, avions i trens de més de 30.000 m², els parcs eòlics de més de 5 aerogeneradors o bé situats a menys de 2 quilòmetres d'un altre, les centrals fotovoltaiques de més de 2 MW i les extraccions d'aigua de més de 20.000 m³ anuals en domini públic hidràulic. Centrals eòliques, fotovoltaiques i extraccions gaudiran «d'un règim simplificat de declaració» sense necessitat d'autorització ambiental. Les activitats per sota d'aquests paràmetres de potència elèctrica,producció o superfície només requeriran una llicència ambiental queconcediran els ajuntaments. Així, serà competència exclusiva dels municipis autoritzar camps de golf, hotels, càmpings o parcs temàtics encara que siguin molt grans. L'única condició és que la Generalitat es reservarà el dret d'exigir autorització ambiental si afecten espais naturals protegits per les xarxes PEIN, de zones humides o natura. Són al voltant de 21.600 activitats. Entre les que requeriran permís ambiental de la Generalitat o l'Ajuntament sumen el 10% de les instal·lacions, de les quals només el 22% hauran de disposar, a més, d'una autorització sectorial afegida com la llicència energètica o minera. En canvi, el90% restant d'activitats, és a dir, al voltant de 235.000 instal·lacions del país, només requeriran una simple comunicació als ajuntaments. «Només hauran de presentar la documentació i podran començar», explica el conseller. Aquest darrer cas inclou hospitals i clíniques, geriàtrics, funeràries, cementiris, cases de colònies, tallers i hotels de fins a 400 habitacions.
Copio aquí un comentario que me manda M.F.
Cada cop tenen més bones ideas: una de les darreres es escorcollar els objectes de la gent que deixa bosses fora dels contenidors (cosa reprobable, naturalment) per identificarlos i multarlos. Per això necessiten: un empleat de la neteja, un mosso de testimoni i un tercer que no recordo. Ho precinten, ho guarden no sé on i t'envien la multa. Crec que han deixat de fer-ho per il.legal.
Hauríem de sortir tots al carrer.

4 comentarios:

frikosal dijo...

Debe ser lo más fuerte que he visto yo hasta el momento presente, pero no parece que se haya hablado mucho de esto en los medios.

zbelnu dijo...

Yo lo he enviado a dos amigos lectores de periódicos y los dos se han escandalizado, no lo sabían! A mí me parece brutal, es como lo que han hecho de anular con una enmienda la ley de Cristina Narbona de impedir que se compraran ni vendieran casas en primera línea de costa para hacer adquisición pública y eliminarlas. Y ahora otra vez se pueden comprar y vender y seguir jodiendo la costa. ESo salió en primera plana

fra miquel dijo...

No ho entenc, no ho entenc... què més han de fer aquests espavilats per què la gent s'adoni del que està passant! Quina mena de "soma" ens estan donant per què no fem res per aturar aquestes barbaritats!
Quants espais naturals hauran de quedar destruïts per què algú aturi aquests despropòsits!
No és que el tripartit sigui només antiverd, és que d'esquerres no té res. Estan afavorint les empreses que especulen amb el terreny.

zbelnu dijo...

Sí, és veritat, alguna mena de soma ens donen perquè pràcticament ningú es resisteix!